رزومه شخصی استاد

al
نام و نام خانوادگی: علیرضا کلیدری
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) کشاورزی و صنایع غذایی
ايميل شخصی: kelidari.alireza@yahoo.com

 علیرضا کلیدری

 

سوابق تحصیلی ؛

کارشناسی : زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد :  زراعت

دکترا : فیزیولوژی گیاهان زراعی  

 

سوابق تدریس ؛پژوهش و مطالعات؛

الف- تدریس : تدریس دروس زراعت گیاهان  صنعتی - علوفه ای - غلات - حبوبات -گیاهشناسی گیاهان زراعی (نظری و آزمایشگاه)- خاکشناسی (نظری و آزمایشگاه)- تغذیه و حاصلخیزی (نظری و آزمایشگاه)- کشتهای هیدروپونیک-

ب- پژوهش : طرحهای پژوهشی کشتهای هیدروپونیک (با استفاده از بستر های کوکوپیت و پرلیت ) و نیز  سند کالچر  در زمینه کشت صیفیجات گلخانه ای - گیاهان دارویی- گیاهان زینتی- گیاهان علوفه ای

 

سوابق اجرایی:

 الف- مدیر نوسازی و تحول سازمانی

ب- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

ج- مدیر نوسازی و تحول ادری

د- معاون  حفظ کاربری اراضی کشاورزی

ه-رئیس گروه نوسازی و تحول سازمانی

و- رئیس گروه امور زمین  

ز- مهندس ناظر  شرکت کشت و صنعت رازق 

ح- مجری طرح آبیاری نوین فضاهای سبز شهرداری 

ط- مهندس ناظر  طرح کشت هیدروپونیک گوجه فرنگی شرکت سبز اندیشان قمی 

ی- مجری طرح  و ناظر کشتهای هیدروپونیک توت فرنگی شرکت زرین ساوه

 

 

 

 

 


 

 

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم